Oferta

Pomoc naszych ekspertów dotyczy między innymi następujących kierunków studiów:

Kierunki ekonomiczne:Kierunki humanistyczne:
 • Administracja
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Turystyka i rekreacja
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Doradztwo filozoficzne i coaching
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Historia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Prawo
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Teologia

Jeśli na powyższej liście nie znajduje się interesujący Państwa kierunek prosimy o kontakt.

Uwaga! W przypadku zleceń dotyczących napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej od podstaw pragniemy poinformować, iż wykonane przez nas prace stanowią jedynie wzorce prac studenckich, a więc  mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów ustawy o prawie autorskim oraz art.272 KK. Wykonywane przez nas opracowania naukowe tematów prac magisterskich i dyplomowych stanowią materiał edukacyjny dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Mogą one być wykorzystywane jedynie zgodnie z prawem. Opracowywane przez nas materiały stanowić mogą zatem pomoc przy pisaniu własnej pracy.