Prace licencjackie
Prace magisterskie

Start

Każdy tekst jest traktowany przez nas indywidualnie za sprawą wnikliwego i rzetelnego badania potrzeb Klienta, dzięki czemu możemy zaproponować Państwu pomoc na takich etapach pisania, jak:

 • Definiowanie  problemu badawczego
 • Konstruowanie konspektu oraz planu pracy
 • Dobór literatury przedmiotu
 • Pomoc przy sprawdzeniu poprawności pod kątem merytorycznym, naukowym oraz językowym
 • Pomoc przy sprawdzeniu pracy pod kątem wymogów edytorskich

Oferta

Pomoc naszych ekspertów dotyczy między innymi następujących kierunków studiów:

Kierunki ekonomiczne: Kierunki humanistyczne:
 • Administracja
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Turystyka i rekreacja
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Doradztwo filozoficzne i coaching
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Historia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Prawo
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Teologia

Jeśli na powyższej liście nie znajduje się interesujący Państwa kierunek prosimy o kontakt.

Uwaga! W przypadku zleceń dotyczących napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej od podstaw pragniemy poinformować, iż wykonane przez nas prace stanowią jedynie wzorce prac studenckich, a więc  mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów ustawy o prawie autorskim oraz art.272 KK. Wykonywane przez nas opracowania naukowe tematów prac magisterskich i dyplomowych stanowią materiał edukacyjny dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Mogą one być wykorzystywane jedynie zgodnie z prawem. Opracowywane przez nas materiały stanowić mogą zatem pomoc przy pisaniu własnej pracy.

Kontakt

ft-contact-cs-1W celu uzyskania informacji na temat wykonywanych przez nas usług, mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • poprzez poniższy formularz kontaktowy
 • dzwoniąc pod numer: 501 852 388
 • e-mailem: kontakt@tekstowapomoc.pl